پوسترهای احادیث نهج البلاغه

برای دریافت پوسترها، روی عناوین زیر کلیک کنید:

حکمت ۳۱۲ نهج البلاغه، دل ها گاهی…

پوستر حدیث مهم در مورد دعا(قسمتی از نامه ۳۱ نهج البلاغه)

پوستر حدیث حکمت ۳۶۰ نهج البلاغه

ترجمه حکمت ۲۵۴ نهج البلاغه

ترجمه حدیث حکمت ۴۰۳ نهج البلاغه

حدیث تقوا/قسمتی از خطبه ۱۳۰ نهج البلاغه

حکمت ۳۸۰ نهج البلاغه

پوستر حدیث بسا کسی که با تمجیدی… / حکمت ۴۶۲ نهج البلاغه

قسمتی از خطبه ۱۰۴ نهج البلاغه

قسمتی از حکمت ۳۱۵ نهج البلاغه

حدیث در بیان عیب کسی مشتاب…

حدیث پاداش کسی که تو را شادمان کرد…

حدیث حکمت ۳۳۶ نهج البلاغه

پوستر حدیثی از نهج البلاغه در مورد قرآن

پوستر حدیث حکمت ۲۱۳ نهج البلاغه

پوستر حدیث اهل دنیا چون کاروانی باشند…/ قسمتی از حکمت ۴۱۵ نهج البلاغه

پوستر حدیث حق و باطل و نتیجه هایش… / حکمت ۳۷۶

پوستر حدیث گذشته های دنیا و باقیمانده آن…/ قسمتی از نامه۶۹

پوستر حدیث فرصت/ حکمت ۳۶۳ نهج البلاغه

Comments are closed.