تکبر

ما مِن أحَدٍ يَتِيهُ إلاّ مِن ذِلَّةٍ يَجِدُها في نفسِهِ .
امام صادق عليه السلام : هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى كه در خود مى يابد.
ميزان الحكمه جلد دهم
محمّد محمّدی ری شهری
صفحه 25