ادب در میهمانی

مِن الجَفاءِ ……… أن يُدعَى الرَّجُلُ إلى طَعامٍ فلا يُجِيبَ أو يُجِيبَ فلا يَأكُلَ .
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از ادب به دور است ……… كه مردى به ميهمانى دعوت شود و نپذيرد يا بپذيرد و از غذاى آن نخورد
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
صفحه 453